۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۶
Sunrise
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۱۷