با آن لباس‌های خزه بسته‌اش و حرکات آرام و حالتش و با 45 دقیقه تاخیرش، وقتی در کلاس را باز کرد وارد شد و بی‌صدا و بی‌حرکت نگاه ماتش را به استاد دوخت، برای لحظاتی زمان از حرکت بازایستاد. همه ما، من، مانیوشا، تنبل، استاد و چند دانشجوی دیگر، مثل سوسک‌های گرفتار در کهربا، وارد ابدیت شدیم. استاد بعد از چند ثانیه بهت، بالاخره به خودش تکانی داد و از کهربا خلاص شد و با دو سه سوال و جواب کوتاه به هویت موجود تازه‌وارد پی برد. بعد تصمیم گرفت که حضور و وجود این سوسک کهربایی یا تنبل آفریقایی خزه بسته را، دهن کجی بی‌شرمانمه به ذات دانش، پژوهش و همه فعالیت‌های علمی دانشمندان قرون و اعصار، تفسیر کند. استاد نگاهی به سر تا پای تنبل‌خان کرد و گفت: "انگار که مشکلات تو یکی دو تا نیست؟" "ملول کهربایی" ، به آرام‌ترین و کش‌دارترین شکل ممکن گفت: "نه، سه تاست."
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۰
EJofreh
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۲
jhamid93
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۱