می‌خواستند با این پلاکاردهای بیش از اندازه احمقانه‌شان باعث افسردگی بیش‌تر بیمارانی شوند که گاه از سر بی‌حوصلگی از ورای پنجره‌ها نگاهی به خیابان و اطراف می‌اندازند. تقریبا ساعت دو نیمه‌ی شب شده بود… از سمت چپ خیابان سگی آواره ظاهر شد، ابتدا تیر چراغ برق و بعد هم پلاکارد حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی را بو کشید؛ بعد از آن که پای پلاکارد حزب دموکرات مسیحی ادرار کرد، به آهستگی راهش را ادامه داد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۴
Itajhajibandeh
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۱۱