sepin

sepin

با باد همدردم عمریست به دنبال قرار خویش می گردم

آخرین فعالیت‌ها


 • سووشون
  ستاره داد
 • دختر پرتقال
  ستاره داد
 • دختر پرتقال
  از دختر پرتقال :

  رویای غیرممکن‌ها نام ویژه ای دارد که به آن امید می‌گویند. (...)

 • تهوع
  از تهوع :

  دارم بیشتر از خودم عمر میکنم… (...)

 • افسانه سیزیف
  از افسانه سیزیف :

  بازگشت خودآگاه و گریز از خواب غفلت نخستین گام‌های اختیار پوچ است. (...)

 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
  از نامه به کودکی که هرگز زاده نشد :

  به سمت مقصد رفتن ، از رسیدن به اون باارزش تره! وقتی برنده می‌شی یا به مقصد می‌رسی یه خلا رو تو خودت حس می‌کنی! واسه پر کردن همین خلا باید دوباره راه بیفتی و مقصد تازه ای پیدا کنی! (...)

 • 1984
  از 1984 :

  اگر دیگران دروغی را که حزب تحمیل میکرد می‌پذیرفتند و اگر تمام اسناد همان دروغ‌ها رو می‌گفتند آنگاه دروغ به عرصه تاریخ وارد میشد و حقیقت می‌گشت! (...)

 • عقاید 1 دلقک
  از عقاید 1 دلقک :

  …یک چیز حالا برایم مسلم است، کسی که هنر جمع می‌کند، هنرمند نیست… یک هنرمند مثل زنی است که کاری جز عشق ورزیدن نمی‌داند و گول هر نره خر کوچه گردی را می‌خورد…. (...)

 • عقاید 1 دلقک
  از عقاید 1 دلقک :

  می‌خواستند با این پلاکاردهای بیش از اندازه احمقانه‌شان باعث افسردگی بیش‌تر بیمارانی شوند که گاه از سر بی‌حوصلگی از ورای پنجره‌ها نگاهی به خیابان و اطراف می‌اندازند. تقریبا ساعت دو نیمه‌ی شب شده بود… از سمت چپ خیابان سگی آواره ظاهر شد، ابتدا تیر چراغ برق و بعد هم پلاکارد حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی را بو کشید؛ بعد از آن که پای پلاکارد حزب دموکرات مسیحی ادرار کرد، ... (...)

 • عقاید 1 دلقک
  ستاره داد
 • بیگانه
  ستاره داد
 • قصر
  ستاره داد
 • کوری
  ستاره داد
 • ایلیاد
  ستاره داد
 • 1984
  از 1984 :

  پیروزی امکان ندارد، فقط بعضی از شکست‌ها بهتر از آنهای دیگر است، همین! (...)