همه ما میخواهیم در وجود قدرتمند، یک خطاکار پیدا کنیم و در آدمیزاد ضعیف،‌یک قربانی بی گناه را بجوییم.
.
.
نقل قول محبوب خودم از کتاب بار هستی
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۰
atena1987
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۲۸
docharane
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۳
Saede
‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۵۰