همه ما میخواهیم در وجود قدرتمند، یک خطاکار پیدا کنیم و در آدمیزاد ضعیف،‌یک قربانی بی گناه را بجوییم.
.
.
نقل قول محبوب خودم از کتاب بار هستی
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰
atena1987
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۸
docharane
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۳
Saede
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۰