همه ما میخواهیم در وجود قدرتمند، یک خطاکار پیدا کنیم و در آدمیزاد ضعیف،‌یک قربانی بی گناه را بجوییم.
.
.
نقل قول محبوب خودم از کتاب بار هستی
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۰
atena1987
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۲۸
docharane
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۳