بعضی روزها فکر میکرد شاید زندگی هرگز چنین نبوده است؛ مثل وقتی که آدم خاطرات تابستان‌های دوران کودکی اش را به خاطر می‌آورد، آنها را گرم و بی پایان می‌بیند، شاید عشقی را به خاطر می‌آورد که هرگز نبوده یا شور و حالی که هرگز وجود نداشته است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
SHANSER
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۲۳