بهتر است کاری به کار زندگی آدم‌ها نداشته باشیم و بگذاریم همان طور که هستند باقی بمانند، درست مثل سگ‌های خفته.