۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۷
zahralabbafan
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۳۶
abdullah
‫۲ سال قبل، شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۰۵
solveig
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۸