برای پخته شدن، باید جدایی را تجربه کنم، همان جدایی که نی بریده از نیستان را به سازی خوش‌آوا مبدل کرد، همان جدایی که از مردی به حال خود رها شده شاعری بی‌مانند پدید آورد. این را می‌دانستم و این را هم می‌دانستم که در پختگی غرق خواهم شد و در پایان سفر، با آن‌که راه سفر را به من نشان داد، یکی خواهم شد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۸