آیا به تو گفته اند که چشمان تو چپ است و وقتی که آدم را نگاه میکنی دو جور به آدم نگاه میکنی؟
درست است. تو جور نگاه داری که هر دو تنفر انگیز و چندش آور است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۳۹