… می‌بینی که چقدر دشوار است. این که به سادگی نگاه کنی و با خود بگویی: "آن را می‌بینم." کافی نیست، چون اگر شی‌ای که در برابرت قرار دارد مثلاٌ یک مداد یا قطعه ای نان باشد می‌توانی چنین کنی، اما هنگامی که به دخترک مرده ای نگاه می‌کنی که برهنه با سرِ شکسته در کنار خیابان افتاده، چه می‌شود؟
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
s@sahar
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۵۵