۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
pania
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۷
s@sahar
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۴۵
zahralabbafan
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۲
atena1987
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۸