بهای آزادی سنگین است، به سنگینی بهای بردگی؛ تنها فرقش اینست که این بها را با لذت و لبخند می‌پردازی، هرچند لبخندی آمیخته به اشک.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۷