کافی است توجه کنید هر گاه آماده باشید آموزه‌ها هم به شما می‌رسد همواره اگر به نشانه‌ها توجه کنید هر چه را برای گام بعد نیاز دارید به شما خواهد آموخت.
انسان دومشکل بزرگ دارد اینکه از کجا باید شروع کند ودوم کجا باید توقف کند…
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۷