ما هرکاری بتوانیم انجام می‌دهیم، اما قادر به هیچ چیز نیستیم. به خودمان می‌پیچیم و شب همان جایی ما را پیدا می‌کند که صبح پیدا کرده بود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
s@sahar
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۷