من دشمنی انسانی نمی‌شناسم زیرا هیچ انسانی نمیتواند دشمن من باشد. دشمن هر که هست، از هر نژاد و به هر رنگی که هست، اصول عقایدش هر چقدر خطاست، باز دوست من است نه دشمن من. زیرا متفاوت از من نیست. جنگ من با او نیست بلکه با خاصیتی، با خوئی است که در او است و من باید اول با چنان خوئی اگر در خود من هم هست بجنگم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۴۵
zahralabbafan
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۳۴
s@sahar
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۰۲