گذشته‌ها قابل تکرار نیستند همان‌طوری که از اسمش پیداست، آن زمان گذشته است. دوران جدید ممکن نیست مثل قدیم‌ها باشد و اگر اصرار بر این کار بورزید، مثل عده‌ای که با افسوس به آن نگاه می‌کنند، به نظر پیر و مستعمل می‌آیید. آدم هیچ وقت نباید به خاطر قدیم‌ها غصه بخورد. کسی که عزای گذشته را می‌گیرد، پیر و عزادار است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۶
holy.mary
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۸
Vahid
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۱۵