دوست دارم هروقت می‌خواهم چیزی بگویم، از دور بگویم و قایم شوم و هروقت می‌خواهم جواب بشنوم، از دور بشنوم. نمی‌خواهم کسی جلوم بنشیند و نگاهم کند و منتظر حرفی باشد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۷
hedgehog
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۸
nnegg
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷