وقتی این همه تلاش میکنی تا یک نفر را فراموش کنی، خود این تلاش تبدیل به خاطره میشود. بعد باید فراموش کردن را فراموش کنی و خود این هم در خاطر میماند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۸