میل آدم‌ها به بردگی قابل باور نیست. خدایا. بعضی وقت‌ها چنان آزادی شان را پرت می‌کنند کنار انگار داغ است و دست‌شان را می‌سوزاند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۳