آدم بزرگها ارقام را دوست دارند. وقتی با ایشان از دوست تازه ای صحبت می‌کنید هیچوقت از شما راجع به آنچه اصل است نمی‌پرسند. هیچوقت به شما نمی‌گویند که مثلا آهنگ صدای او چطور است؟ چه بازیهایی را بیشتر دوست دارد؟ آیا پروانه جمع می‌کند؟ بلکه از شما می‌پرسند: "چند سال دارد؟ چند برادر دارد؟ وزنش چقدر است؟ پدرش چقدر درآمد دارد؟" و تنها درآن وقت است که خیال می‌کنند او را می‌شناسند.
ترجمه محمد قاضی
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۳
jhamid93
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۵