درونم گرایش مازوخیستی خودش را به آب و آتش می‌زد تا دستم را به آن نامه‌های لعنتی برساند. دیوانه‌وار دوست داشتم شکل ابراز عشق کارولین را ببینم، حتا اگر عشقش متعلق به من نباشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۳