دست کم یک نژادپرست، مثلا کسی که از سیاهان متنفر است، ته دلش آرزو نمی‌کندسیاه باشد. تعصبش، هر چقدر هم زشت و احمقانه، دقیق است و صادقانه. نفرت از پولدارها از جانب کسانی که له له می‌زنند با آدم‌های منفورشان جا عوض کنند، حکایت گوشت و گربه است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
holy.mary
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۳۲