داشتم دوشی چهل و پنج دقیقه‌ای می‌گرفتم، می‌دانستم دارم ظلمی نابخشودنی به محیط زیست می‌کنم…
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۱۲