داشتم دوشی چهل و پنج دقیقه‌ای می‌گرفتم، می‌دانستم دارم ظلمی نابخشودنی به محیط زیست می‌کنم…
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۴۲