آدمهای بزرگ فکرهای از پیش ساخته شده ای دارند و هرگز خیالبافی نمی‌کنند و هر گز هم نمی‌توانند فکر کنند که چیز دیگری هم غیر از دانسته‌های آنها وجود داشته باشد. بعضی وقتها آدمی پیدا می‌شود که می‌خواهد چیز ناشناخته ای را به مردم بشناساند و همیشه هم مردم به ریشش می‌خندند و حتی گاهی هم اتفاق می‌افتد که او را به زندان می‌اندازند… و سرانجام پس ازمرگ آن مرد است که مردم متوجه می‌شوند حق با او بوده. آنوقت مجسمه اش را می‌سازند و این همان کسی است که به او می‌گویند نابغه!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۸
holy.mary
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۱