۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۶
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۹