باورم نمی‌شد رابطه‌مان به پایان رسید. فکر کردم این‌جوری بهتر است. واقعاً دوست نداشتم کسی یک روز سرم فریاد بکشد: "من بهترین سال‌های عمرم رو حروم تو کردم!" این‌جوری بهترین سال‌های زندگی‌اش مال خودش بود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۲۸