کشیش بالاخره با لحنی احساساتی گفت: "خودکشی گناهی مهلک است."
صبر کن ببینم! قبول. "برت" جان خودش را گرفت. ولی در عوض پاسخ هملت را داد. برا معضل هملت را براحتی با علامت زدن یک گزینه جواب داد:
بودن
نبودن ✓
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mehrdad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۵۷