حالا که سرطان دارد تا جایی‌که دلش می‌خواهد در بدنم منتشر می‌شود به نظرم بی‌خدایی بدترین ظلمی است که می‌توانم در حق خودم روا دارم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۴
Moses
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۲
Fahimeh_96
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۷