۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۵
Moses
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۲
Faruogh
‫۱۵ روز قبل، شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۲۲