وقتی به من می‌گفت که شما می‌خواهید مرا بخرید،البته نه عشق مرا که خریدنی نیست،بلکه می‌خواهید جسم مرا بخرید…من جسم او را بخرم،جسم اورا؟آیا مال خودم هم برایم زیاد نیست؟بله ارفئو جسم من هم برای من زیادی است. چیزی که من احتیاج دارم،روح است،روح.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۲
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۱۰
holy.mary
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۳۱
Mehrdad
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۴