از کجا زاده ایم؟
از عشق
چگونه از دست می‌رویم؟
بی عشق
چه یاری‌مان می‌دهد به فراتر رفتن؟
عشق
عشق را با چه می‌توان یافت؟
با عشق
چه نمی‌گذارد که دیری بگرییم؟
عشق
چه همواره باید یگانه‌مان سازد؟
عشق
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۴۰
Mehrdad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۸
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۳۱