اگر آشغال‌ترین پدر دنیا هم باشی باز هم فرزندانت باری بر دوشت هستند و نسبت به رنج‌شان آسیب‌پذیری. باور کنید، حتا اگر روی صندلی جلوِ تلویزیون عذاب بکشی، باز هم عذاب می‌کشی!
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
pania
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۷
Fahimeh_96
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۴
💟💟💟
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۲
Faruogh
‫۱۵ روز قبل، شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۲۱