اگر آشغال‌ترین پدر دنیا هم باشی باز هم فرزندانت باری بر دوشت هستند و نسبت به رنج‌شان آسیب‌پذیری. باور کنید، حتا اگر روی صندلی جلوِ تلویزیون عذاب بکشی، باز هم عذاب می‌کشی!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
pania
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۰۷
Fahimeh_96
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۴
💟💟💟
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۲