۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۳۰
Parviz
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۵۲
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۱۲