۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۰
Parviz
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۲
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۴۲