به سازمان بهداشت جهانی بگو که پول نمی‌تواند عمرت را بر روی این زمین دراز کند و آن‌ها قاه‌قاه توی صورت نکبتت می‌خندند!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۱
Ali
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۶