عجیب نیست که برده شدن به بدهی‌های تمام‌نشدنی انکارناپذیرترین عامل در نرخ خودکشی مردان است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۳ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۳۰
docharane
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۷
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۵