ممکن است پسران بار گناه پدران‌شان را بر دوش بکشند، ولی این مادران‌اند که بار گناه پسران را به دوش می‌کشند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۰
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۶
docharane
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۶
s@sahar
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۱۲