اما باور نباید کرد که جوانی، پیش از وقت، در اینجور آدم‌ها می‌میرد. نه، جوانی پنهان می‌شود و می‌ماند. مثل چیزی که شرمنده شده باشد در دهلیزهای پیچاپیچ روح، رخ پنهان می‌کند. چهره نشان نمی‌دهد، اما هست. هست و همیشه در کمین است و پی فرصتی است، یا مهلتی، تا خود را بروز دهد. چشم به راه است و همین که روزگار نقاب عبوس را از چهره آدم پس بزند، جوانی هم زبانه می‌کشد و نقاب کدورت را بی باقی می‌درد. جوانی دیگر مهلتی به دل افسردگی و پریشانی نمی‌دهد. غوغا می‌کند. آشوب. همه چیز را به هم می‌ریزد. سفالینه را می‌ترکاند. همه دیوارهایی را که بر گرد روح سر برآورده اند، درهم می‌شکند. ویران می‌کند!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۶
jhamid93
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۴
Skugga
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۳