پیراهن ترس، از گنگی پیرامون. ترس تردید. تردیدهای ناشناختن. اگر بدانی که چیست، که چه چیز دارد جانت را می‌گیرد؛ دست کم از همین که می‌دانی،که وسیله مرگ خود را می‌شناسی، دست به گونه ای دفاع می‌زنی. شاید تن به تسلیم بدهی. شاید هم چاره ای جز آرام گرفتن نجویی. شاید غش کنی و پیش از مرگ بمیری! دیگر دلت به هزار راه پر وهم نیست. دیگر هزار جلوه پریشانی نیشت نمی‌زند. اگر وسیله مرگ را بشناسی پریشان هستی؛ اما این پریشانی تو یکجایی ست. و آنچه تو را می‌کشد، این پریشانی نیست، خود مرگ است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۵
jhamid93
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۴