راستی هم، انسان دوست دارد که بهترین دوستان خودش را در مقابل خود خوار ببیند. دوستی بیشتر اوقات بر روی تحقیر و شرمساری بنا نهاده می‌شود. این حقیقتی دیرینه میان انسان هاست.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۶
hedgehog
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۳