هیچ‌چیز نمی‌دانم جز این‌که بزرگ‌ترین باور غلط درباره‌ی آخرالزمان این است که حادثه‌ای آنی و کوتاه است. نیست. کند است. بدجور هم کند است. چند نسل طول می‌کشد.