هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست. انسان‌ها می‌گویند که اگر خوش شانس باشی بهتر است. اما من ترجیح می‌دهم که هوشیار باشم. چراکه وقتی شانس به سراغم بیاید از دستش نخواهم داد.