انسان با استعداد، همچون تیراندازی است که هدفی را می‌زند که دیگران قادر به زدنش نیستند
انسان نابغه، همچون تیراندازی است که هدفی را می‌زند که دیگران قادر به دیدنش نیستند
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۲
roxanaa
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۳۹
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۳