نگاهش به من چون نگاه موسیقیدانی پیش از شروع به نواختن به سازش بود، احساس درک و بالاتر قرار داشتن، احساس می‌کردم چنان درونم را می‌بیند که گویی جزئی از او هستم. و چقدر دوست داشتم سازی باشم که او می‌نوازد!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
atena1987
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۵