قاعده‌ی چهلم: عمری که بی‌عشق بگذرد، بیهوده گذشته است. نپرس که آیا باید در عشق الهی باشم یا عشق مجازی، عشق زمینی یا عشق آسمانی، یا عشق جسمانی؟ از تفاوت‌ها تفاوت می‌زاید. حال آن‌که به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیایی است عشق. یا درست در میانش هستی، در آتشش، یا بیرونش هستی، در حسرتش.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۲
docharane
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۱۶
atena1987
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۱
dokhtar_sheytoon
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۳
zeynabi
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۰
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۱۳