رنج‌های بزرگ موجب می‌شوند رنج‌های کوچکتر دیگر احساس نشوند، و برعکس؛
در نبود رنج‌های بزرگ، حتی کوچکترین دردسرها مایه عذاب هستند
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
roxanaa
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۱۱
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۱۱
atena1987
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۱