با آن‌که مسائل فلسفی مربوط به همه‌ی ماست، همه‌ی ما فیلسوف نمی‌شویم‌. بیش‌تر مردم به دلیل‌های گوناگون چنان در چنبر امور روزمره‌ی زندگی گیر می‌افتند که شگفتی جهان از یادشان می‌رود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۱۵
atena1987
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۱