"آدم از کجا می‌فهمه عاشق شده، مایسترو؟"
"اگر بپرسی، یعنی عاشق نیستی."
"شما تا حالا عاشق بودید، مایسترو؟"
"کی ‹رِکوئِردوُس د لا آلهامبرا› رو نوشته؟"
"فرانسیسکو تارگا."
"چه تکنیکی باید توی اون آهنگ استفاده کرد؟"
"تکنیکِ ترِموُلوُ."
"تو باید از این سؤال‌ها بپرسی؛ نه سؤال‌های عاشقانه!"
"خودِ ترمولو یعنی چی، مایسترو؟"
"معنای کلمه‌ش می‌شه ‹رعشه›."
"رعشه یعنی چی؟"
"لرزیدن. ترسیدن یا نگران بودن."
"کِی این اتفاق می‌افته؟"
ال‌مایسترو مکث کرد. "وقتی عاشقی."
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۰
docharane
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۵۰
atena1987
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۰
Sunrise
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۲۵