ژاپن سرزمین کهنی است، این را می‌دانستید؟ قوانینش نیز بسیار کهنند: این قوانین می‌گویند که تنها برای دوازده جرم است که می‌توان انسانی را به مرگ محکوم کرد. و یکی از این جرم‌ها رساندن پیام عاشقانه به معشوقه است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۳
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۹
docharane
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۳