نیازهای شما اندک هستند و به آسانی به دست می‌آیند
پس زندگی خود را با اهداف ناچیزی مانند ثروت و شهرت پیچیده نکنید؛ اینها دشمن آرامش شما هستند
(ص 147)
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۳
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۰
atena1987
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۴۸