نیازهای شما اندک هستند و به آسانی به دست می‌آیند
پس زندگی خود را با اهداف ناچیزی مانند ثروت و شهرت پیچیده نکنید؛ اینها دشمن آرامش شما هستند
(ص 147)
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۳
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۲۰
atena1987
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۱۸